Tävlingsledare Hans Skoglund med Nynäslax 21,8 kg 

REGLER FÖR LAXCUP Nynäshamn

 

ÅLDERSGRÄNS

Kaptenen i respektive team måste vara minst 18 år gammal. För övriga i besättningen finns ingen åldersgräns. För dessa ansvarar kaptenen.

 

DELTAGANDE

Varje båt måste ha minst två max fyra personer ombord för att gälla som team. Det finns dock inget krav att båten måste deltaga samtliga tävlingsdagar. 

Inga utomstående observatörer får medfölja båtarna. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att på förekommen anledning avhysa deltagare alternativt lag före, under eller efter tävlingen. Vid protest kommer beslutsunderlaget att offentliggöras efter tävlingen. Allt deltagande sker på egen risk.

 

TÄVLINGSJURY

Eventuell protest bedöms av tävlingsjuryn bestående av 2 representanter för arrangören och 1 från de tävlande. Protest ska vara skriftlig och undertecknad samt vara inlämnad till tävlingsledningen senast 5 minuter efter invägningstidens slut.

 

FISKEUTRUSTNING

Fiske sker med spö, rulle, lina och krokuppsättning enligt internationellt vedertagna sportfiskeregler. All fisk måste krokas i munnen.
Bruk av huggkrok är inte tillåtet. Max 10 spön och rullar får medföras i båten.

FÅNGSTBESTÄMMELSER

Endast blank lax och havsöring samt hybrid därav med minimimått 62 cm räknas i tävlingen. Fisk under lagstadgat minimimått samt ej ”nyfångad” fisk medför omedelbar diskvalifikation från hela tävlingen. Enda tillåtna fiskemetod är trolling. Varje enskild deltagare är enligt lag skyldig att känna till gällande länsfiskebestämmelser.

 

NÖDUTRUSTNING

Deltagande båt måste vara utrustad med fungerande VHF. Båten skall även vara utrustad med nödraket eller nödbloss. Varje deltagare skall ha flytväst, flytjacka eller flytoverall. Team som ej efterföljer säkerhetsbestämmelserna utesluts omedelbart ur tävlingen.

 

NÖDANROP

Vid nödanrop under tävlingen används 112.

VHF

Tävlingskanal 72.
OBS!!! Eventuell inställning av pågående tävlingsdag kommer att ske med ett allmänt anrop på kanal 16. Varje team är skyldigt att ha dubbelpassning inställd på sin VHF.

 

HAVERIER

All inbogsering sker till Nynäshamns hamn. OBS! hamnen skall nås, säkerhetsbricka skall vara inlämnad till sekretariatet och inom utsatt tävlingstid.

 

START

Start sker efter kaptensmötet när du hämtat ut din säkerhetsbricka. Representant för registrerad team måste varje dag före start hämta sin säkerhetsbricka vid sekretariatet.
Ej uthämtad säkerhetsbricka medför diskvalifikation för respektive tävlingsdag.
OBS! vid ut- och inresa gäller fartbegränsning 7 knop.

 

TÄVLINGSSTOPP

D.v.s. tävlingstiden upphör, se tidsschema. Vid tävlingstidens slut skall alla säkerhetsbrickor vara inlämnade till sekretariatet. Om säkerhetsbricka ej är inlämnad vid tävlingsdagen slut diskvalificeras teamet från respektive tävlingsdag.

Det krävs minst fyra timmars fiske för att det skall räknas som tävlingsdag.

 

HAMN: Sekretariat och invägningsstation finns i Nynäshamns hamn

 

 

 

FOTOGRAFERING OCH DOKUMENTATION

Fisken skall fotograferas med mobilkamera. Vid mätning och fotografering skall fisken alltid ligga på sin högra sida på måttbrädan. Hela fisken, samt mått och dagmärkning med startnummer måste synas på bilden. Fiskens längd mäts från nos till hoptryckt stjärtspets. Uppfylls inte dessa krav diskvalificeras fisken.

Registrering av fångst sker med mobilkamera och MMS:as in till tävlingsledningen direkt när ni tagit bilden så vi snabbt kan verifiera om bilden kan godkännas.

 

 

POÄNGBERÄKNING

Endast fiskens längd räknas. 1 poäng per cm. 20 poäng per fisk

Ex. en fisk som är 98 cm lång ger 118 poäng (98+20=118)

 

 

Denna webbplats är utvecklad av Jakob Ruhe på JR Teknikkonsult AB 2010.